1.
Đào TTL, Lưu NT, Nguyễn MV. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(49):164-70. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/232