1.
Nguyễn TN, Nguyễn LTT, Trần TKC. MỨC ĐỘ ĐAU Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH . ctump [Internet]. 21 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(49):154-63. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/231