1.
Dương ML, Trần ND, Bùi QN, Trịnh THC, Nguyễn VL. YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(49):133-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/226