1.
Đỗ HP, Nguyễn VT. ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):131-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2258