1.
Đậu TC, Võ QĐN. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ TÍN HIỆU SÓNG THEO DÕI THẦN KINH TRONG PHẪU THUẬT GÙ VẸO CỘT SỐNG NẶNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐỤC XƯƠNG SỬA TRỤC LẤY BỎ THÂN ĐỐT SỐNG TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(68):124-30. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2257