1.
Võ DK, Phạm Đức MM, Lê VC. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];(68):110-5. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2255