1.
Nguyễn TL, Trần Đăng K. TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU THEO GIẢI PHẪU BẢO TỒN GỐC DÂY CHẰNG SỬ DỤNG LỐI VÀO GIAN DÂY CHẰNG CHÉO . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];(68):104-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2254