1.
Huỳnh TH, Võ Q Đình N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):80-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2251