1.
Phạm TN, Nguyễn HT. SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):73-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2249