1.
Phạm VN, Trần CX, Trần Đình L, Đỗ QT, Nguyễn AT. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):57-62. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2248