1.
Phạm TN, Lê VT, Ngô VN. VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):44-51. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2246