1.
Lê NT, Nguyễn TBC, Huỳnh TLT, Bùi TLH, Phạm TT, Nguyễn ML, Nguyễn TT, Lê G Ánh T, Hoàng MC, Nguyễn VT, Đỗ PH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):38-43. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2245