1.
Lê Đình H, Nguyễn TH, Lưu HH. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];(68):30-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2244