1.
Võ Q Đình N, Nguyễn HT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];(68):22-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2243