1.
Nguyễn NT, Mai TT, Cao T. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];(68):15-21. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2242