1.
Phan VN, Hồ SN, Nguyễn MD, Lê CD. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN. ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(68):7-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2241