1.
Lê G Ánh T, Nguyễn TT, Nguyễn TT, Nguyễn ML, Phạm TT, Đinh NM. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÂU RÁCH TOÀN PHẦN CHÓP XOAY QUA NỘI SOI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU CHỈ HAI HÀNG BẮC CẦU TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH . ctump [Internet]. 20 Tháng Mười-Một 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];(68):1-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2240