1.
Nguyễn LMT, Trần VD, Nguyễn TT, Phạm VT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(49):112-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/223