1.
Võ TT, Bùi TA, Lê TT, Trần TTL, Võ TMT, Nguyễn HT, Nguyễn TBH. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU . ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 16 Tháng Tư 2024];(69):43-50. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2225