1.
Lê VM, Lê TG, Nguyễn TBH, Nguyễn VT. GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):251-64. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2220