1.
Nguyễn THY, Nguyễn TBH, Lương QB. Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021. ctump [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(47):73-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/22