1.
Lâm LQ, Nguyễn VK, Thái HNT, Trương XT, Ngô HV, Nguyễn HẨ. NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH GAN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];(69):142-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2126