1.
Trương D Đăng, Ngô HT, Huỳnh KP. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGẮN HẠN THEO THANG ĐIỂM GRACE, TIMI VÀ HEART Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(49):53-60. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/212