1.
Nguyễn TYN, Lâm NA, Hứa TTM, Phan THT, Lê NBT, Lương GH. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):184-92. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2099