1.
Nguyễn BP, Thái NT, Lê TA, Lê TH, Nguyễn TBL, Vũ TT, và c.s. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(69):156-63. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2092