1.
Nguyễn TML, Phạm NM, Nguyễn TKH, Nguyễn TKH, Bùi QN, Trần QK. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];(62):249-55. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2080