1.
Phan VL, Dương TP. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Hai 2024];(49):46-53. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/208