1.
Trần QD, Huỳnh CT, Nguyễn MH, Huỳnh LTV. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(62):243-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2079