1.
Trương TC, Võ TC, Đoàn TKC, Trần ĐĐK, Huỳnh VL, Trần KS, và c.s. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):171-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2071