1.
Nguyễn TH, Lê TB, Trần HT, Lê QT, Quách VTP, Nguyễn VN, và c.s. NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):244-50. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2070