1.
Huỳnh TNM, Nguyễn CYN, Trần TTV, Trần HT, Nguyễn NAT, Nguyễn VP, và c.s. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):237-43. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2067