1.
Trần QK, Trần THN, Trần VV, Ngô ĐT, Nguyễn THT, Nguyễn TCT, và c.s. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):36-42. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2052