1.
Nguyễn HH, Trần DH. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP DO HUYẾT KHỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(49):32-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/205