1.
Nguyễn P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):120-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2036