1.
Phạm MH, Nguyễn MT, Trần TTT. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021. ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(49):16-24. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/203