1.
Nguyễn NN, Huỳnh MG, Mai HNT. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI . ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 16 Tháng Tư 2024];(69):230-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1996