1.
Châu TĐ, Lê TV. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):79-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1995