1.
Lý TT, Lê TTV, Ông HT, Trương LM, Nguyễn T, Nguyễn MP. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ Ở MỘT BỆNH VIỆN NHI TẠI CẦN THƠ . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(49):1-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/199