1.
Nguyễn Thị LN, Nguyễn PT, Nguyễn TT, Lại VN. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):207-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1971