1.
Đoàn ĐN, Danh MS, Võ MP, Nguyễn VTT, Danh TC. VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):106-12. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1966