1.
Lê P, Nguyễn HP. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN NHÓM PHÂN TỬ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ BẰNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THU BIỂU MÔ TUYẾN VÚ XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):350-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1962