1.
Lê HP, Nguyễn HQ. ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ . ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 16 Tháng Tư 2024];(69):200-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1943