1.
Nguyễn PS, Nguyễn HT, Võ HN, Trần KN, Tạ QV, Nguyễn NM. YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 16 Tháng Tư 2024];(69):223-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1940