1.
Huỳnh NPQ, Nguyễn TL, Châu HV, Huỳnh NPT. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 22 Tháng Tư 2024];(69):58-65. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1920