1.
Nguyễn TP, Nguyễn TT, Ngô ĐH, Mai TT, Nguyễn TTB, Nguyễn HĐ, và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):277-83. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1915