1.
Huỳnh TMD, Phạm TL, Phan TTL, Nguyễn HM, Lê HKN, Bành TKN. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):215-22. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1913