1.
Nguyễn TC, Trần HA, Trần ĐTP, Cao TTP, Nguyễn VH, Nguyễn TA, và c.s. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ TRỰC TRÀNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 19 Tháng Tư 2024];(69):50-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1910