1.
Nguyễn CV, Nguyễn VD, Huỳnh NPT, Lê TL. THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 16 Tháng Tư 2024];(69):30-5. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1902