1.
Huỳnh TAK, Nguyễn TN, Nguyễn PN. Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. ctump [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 28 Tháng Hai 2024];(47):53-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/19