1.
Huỳnh KQ, Huỳnh CNM, Đồng LMQ, Phạm T Ánh T, Phan KH, Nguyễn LNG, Trương TN. NGHIÊN CỨU LỰC BÓP CƠ TAY THUẬN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 29 Tháng Sáu 2023 [cited 24 Tháng Hai 2024];(60):45-50. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1883